LAG

Šta je LAG?

Lokalne akcione grupe (LAG-ovi) su glavni stub oslonac za implementaciju LEADER pristupa. U njihove odgovornosti spadaju razvoj lokalnih strategija, podrška umrežavanju interesnih strana i ocena i odobrenje pojedinačnih LEADER projekata.

LAG-ovi su efikasni u stimulisanju održivog razvoja iz sledećih razloga:

  • akumuliraju i kombinuju dostupne ljudske i finansijske resurse iz javnog, privatnog, civilnog i volonterskog sektora;
  • okupljaju lokalne igrače oko zajedničkih projekata i kroz multi sektorske akcije kako bi se ostvario efekat sinergije, zajedničko vlasništvo i stvorila kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti određenog područja;
  • jačaju dijalog i saradnju između različitih ruralnih aktera , koji često imaju malo iskustva u radu zajedno, smanjujući potencijalne sukobe i olakšavajući dogovorena rešenja putem konsultacija i razgovora;
  • olakšavaju, kroz interakciju između različitih partnera, procese prilagođavanja i promena u poljoprivrednom sektoru (na primer, u oblasti kvaliteta proizvoda, kod lanaca ishrane), integrisanje pitanja životne sredine, diverzifikaciju ruralne ekonomije i kvalitet života.
Istorijat
Spisak članova UO