Upravni odbor

Spisak članova UO
 1. Aleksandar Rudić, Tomaševac, predsednik
 2. Ilija Popović, Opovo
 3. Sava Lazin, Baranda
 4. Jasmina Vodeničar, Sakule
 5. Jelena Vidović, Farkaždin
 6. Duško Belić, Idvor
 7. Ana Bojer, Uzdin
 8. Biljana Popadić, Orlovat
 9. Jovan Vickov, Čenta
10. Anđa Vijatov, Tomaševac
11. Darko Martinov, Čenta