Istorijat

Kratak istorijat LAG Partnerstvo za Potamišje

Prva inicijativa datira s kraja oktobra 2006.godine.

Prezentacije započinju u Tomaševcu i u naredna 3 meseca bivaju obiđena sva naselja potencijalnog LAG-a.

Već u martu 2007. godine potpisan je Memorandum o formiranju partnerstva pod nazivom LAG Tamiška razvojna inicijativa. Inicijator formiranja partnerstva, UG Eko talas iz Tomaševca, vrši funkciju tehničkog sekretarijata i zastupa partnerstvo.

2013. godine LAG se transformiše iz inicijative u partnerstvo i menja ime u LAG Partnerstvo za Potamišje.

Velika kriza u radu desila se aprila 2014. godine preranom smrću Nenada Nikolića, osnivača i koordinatora LAG-a. Ipak, nakon početne konfuzije, započeti projekti se uspešno privode kraju, izabrani su novo rukovodstvo i tehnički sekretarijat, i LAG nastavlja svoj život u skladu sa principima na kojima je i do tada počivao.

Lag Partnerstvo za Potamišje prostire se na površini od 536,7 km², obuhvata 9 naselja na delovima 3 lokalne samouprave, sa 18 060 stanovnika.

                                                Naselja koja pokriva LAG su:

                                                Grad Zrenjanin: Tomaševac, Orlovat, Farkaždin i Čenta

                                                Opština Kovačica: Uzdin i Idvor

                                                Opština Opovo: Sakule, Baranda i Opovo

Vizija partnerstva:

Region ima dobar sistem upravljanja prirodnim resursima, a stanovnici prihode od ekološki prihvatljivih  delatnosti, usluga i proizvoda

  • 2007 – početak pregovora sa pokrajinskim Sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
  • 2009 – LAG TRI uključen u projekat UNDP i MPŠV ,,Jačanje ruralnog socijalnog kapitala’’
  • 2011– pokrajinski Sekretarijat poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prihvata program LAG TRI
  • 2012 – LAG TRI uključen u nacionalni projekat LEADER initiative in Serbia –LIS, kao primer dobre prakse
  • 2012- LAG TRI stiče status potencijalnog LAG-a u okviru LIS projekta
  • 2013 – U okviru pripreme za konkurs koji je raspisan od strane pokrajinskog Sekretarijata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, LAG Tamiška razvojna inicijativa se transformiše u Lokalnu akcionu grupu Partnerstvo za Potamišje

mapa