Konferencija EFYRA – Ruralni glas

Konferencija EFYRA – Ruralni glas, održana 1. oktobra na Fruškoj gori u suorganizaciji kolega iz LAG K2, u okviru koje je potpisan protokol o saradnji između makedonske i naše mreže lokalnih akcionih grupa