Skupština Lokalne akcione grupe “Partnerstvo za Potamišje”

OBAVEŠTENJE
U ponedeljak 5. avgusta u 19 časova, u Narodnom domu Mihajla Pupina u Idvoru,  održaće se Skupština Lokalne akcione grupe “Partnerstvo za Potamišje”