Promocija LEADER pristupa kao modela ruralnog razvoja

U organizaciji Sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 16. oktobra u Zrenjaninu je održana informativna radionica “Promocija LEADER pristupa kao modela ruralnog razvoja”.
Predstavnici Ministarstva su upoznali prisutne sa setom mera za konačno pravno i svako drugo definisanje lokalnih partnerstava i najavili konkurs Ministarstva za narednu godinu, kada takođe očekujemo da će krenuti i finansiranje iz IPARD fonda EU.
Promociji je prisustvovalo sedam predstavnika LAG Partnerstvo za Potamišje, koji su svojom brojnošću i učešćem u diskusiji bili veoma zapaženi u toku rada.