Kragujevac 2019 – TAIEX radionica

1-2. oktobra 2019. godine, predstavnici našeg LAG-a prisustvovali su TAIEX radionici na temu pripreme i podrške nacionalnoj i lokalnim administracijama, kao i potencijalnim lokalnim akcionim grupama za implementaciju LEADER principa u održivom ruralnom razvoju.

Dvodnevna radionica održana je u Kragujevcu, u organizaciji Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije i Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Republike Srbije.