Skupština LAG Partnerstvo za Potamišje

Na Skupštini LAG Partnerstvo za Potamišje, održanoj u nedelju 18. oktobra u restoranu “Marina Opava” u Opovu, prezentovana je Lokalna strategija ruralnog razvoja za našu teritoriju. Prisutni članovi Partnerstva upoznati su sa završnom verzijom Strategije i ona će narednih dana biti predata Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije.