Priprema Lokalne strategije ruralnog razvoja – sastanci, radionice…