Okrugli sto u organizaciji LAG Srce Bačke o implementaciji LEADER pristupa u Republici Srbiji